Dil Değiştir: nederlandse - english - germany - spanish - turkish - 

Toyota’nın AC Power sistemi

Toyota’nın AC2 sistemi, Toyota AC’nin gelişmiş elektrik güçlü motor(u)(ları) ile Toyota’nın mikroişlemci denetimli regülâtörün birleşimidir. Bu sistem en ideal mülkiyet idaresi ile şirket randımanı için en yeni yazılım teknolojisini kullanmaktadır.

Sistem aynı anda enerji tasarrufunu sunan teknolojiler kullanmaktadır ve böylece Toyota forkliftleri rakiplerinden daha uzun ve daha randımanlı çalışmaktadır.

Toyota’nın AC2 Güç Sistemi, eşi olmayan operatör konforunu çok özel ve hassas kontrol ile birbirine bağlayan yeni nesil elektrikli forkliftler için yolu açmıştır.

Toyota’nın AC2 Güç Sistemi güçlü bir yenileyici fren sistemini entegre etmektedir ve böylece sürüş daha emniyetli ve doğal şekilde gerçekleşmektedir.

AC’nin anlamı.
AC’nin anlamı “Alternating Current” (Değişen Akım) veya almaşık akımdır ve enerjinin bir aküden bir elektrikli motora getirilmesinin bir yöntemidir. AC motoru daha fazla randıman sunup daha ufak ve daha güvenlidir.

AC sistemlerinde voltajın ve motora iletilen akımın kontrol edilmesi için bir regülâtör kullanılmaktadır. Aradaki fark, AC regülâtörünün aküden gelen akımı doğru akımdan almaşık akıma çevirmesidir.

Toyota’nın AC motorları aynı kapasitede olan geleneksel DC motorlardan daha da kompakttır ve bu durum operatöre ait yerin daha da ergonomik şekilde düzenlenebilme imkânı sunmaktadır. AC’nin tüm avantajları (mükemmel akselerasyon, daha yüksek azami hız ve kaldırma hızları ve geleneksel sistemden daha uzun akü kullanımı) daha büyük bir üreticiliğe yardımcı olmaktadır. Aynı anda AC motorunun konstrüksiyonu ısı gelişimini azaltmaktadır ve bu durum forkliftin dayanıklılığını ve güvenirliğini arttırmaktadır.


Almaşık akımlı motorları (AC) doğru akımlı motorlardan (DC) üstün kılan hususlar:


- Karbon fırçalar veya kolektörlere ihtiyaç yoktur ve böylece bakım konusunda tasarruf. AC motorlarının devir güçleri daha yüksektir.

– Motorun basit ve kompakt yapısı

– Yönün veya yenileyici frenlerin değişimi için kontaktörlere ihtiyaç duyulmamaktadır.

– Performansı, konforu ve üreticiliği ciddi anlamda yükselten daha fazla kontrol imkânları mümkündür.

Daha fazla bilgi isteyin »